top of page

Waxes

 • Carnauba wax T1

 • Carnauba wax T3

 • Candelilla wax

 • Microcrystalline wax

 • Microwax

 • Ozokerite

 • Technical wax

 • Vegetable Vaseline

 • Paraffin 52 / 54

 • Paraffin 58 / 60

 • Spermaceti DAB 10

 • Spermaceti Ph. Eur.​

 • Apricot wax

 • Avocado wax

 • Grapeseed wax

 • Hempseed wax

 • Jojoba wax

 • Olive wax

 • Palm wax

 • Rapeseed wax

 • Rise wax

 • Safflower wax

 • Soybean wax

 • Sunflower wax

 • Sweet Almond wax

 • Wheat Germ wax

Beeswax

 • Synthetic Beeswax

 • White Beeswax

 • Yellow Beeswax

bottom of page